Final Symposium

October 5th, 2011 by Joris Van Zundert

Op 29 September werd het project Alfalab afgesloten met een feestelijk symposium op het Trippenhuis in Amsterdam. De deelnemers aan het project (Huygens ING, DANS, Fryske Akademy, Meertens Instituut en eHumanities) lieten met live demo’s en toelichtingen zien welke digitale applicaties er in de laatst twee jaar in het kader van het project zijn ontwikkeld: TextLab, GeoLab, LOAD, LifeLab, InterfaceLab en meer -zie onder andere http://alfalab.ehumanities.nl/. De deelnemende instituten lieten zien hoe de verschillende ‘demonstrators’ profiteerden van de in het project tot stand gebrachte kennisintensieve samenwerking tussen de instituten, en hoe data en tools gedeeld werden. Lezingen van Annamaria Carusi over ‘digital tools and humanities theory’, van Eric Schultes (omtrent Nanopublications) en Travis Robert Brown (over Project Bamboo) gaven een breder kader aan de praktische benaderingen van Alfalab. Alfalabs exploratie van de toekomstige digitale mogelijkheden voor de geesteswetenschappen is met dit symposium tot een succesvol einde gekomen. De samenwerking in disseminatie van nieuwe methodologieën en het bouwen van nieuwe digitale instrumenten waarop Alfalab zich richtte word echter voortgezet, onder meer in de eHumanities groep van de KNAW en het Computational Humanities programma daarbinnen.

Building VREs

September 23rd, 2011 by Joris Van Zundert

'R&D in Alfalab's workshop to build GeoLab'

Symposium – eHumanities in Practice

September 7th, 2011 by Joris Van Zundert

The Alfalab team is hosting a one day symposium to celebrate the successful conclusion of phase 1 of the project. On the 29th of September the project leaders will present their results and will demonstrate the various tools and applications that were delivered during and as a result of this first phase of the project. The symposium features lectures related to humanities digital infrastructure, the social shaping of technology in the humanities, and new digital publishing and information exchange methods, by among others Travis Brown (MITH), Annamaria Carusi (OeRC), and Erik Schultes (LUMC). More information on http://alfalab.ehumanities.nl/symposium.

VP-Cross in mei

May 31st, 2011 by Leen Breure
De met Xpos’re gemaakte verrijkte publicaties zijn nu op nog meer platforms leesbaar. In de afgelopen maand is een nieuwe versie van RipConverter beschikbaar gekomen, waarmee de XML-tekst ook kan worden geconverteerd naar mobiele platforms, zoals iPhone en e-reader.

 

De nieuwe versie van RipConverter, een Adobe AIR-applicatie.

De volgende gebruiksmogelijkheden zijn nu beschikbaar:

  1. Puur Flash: de XML-tekst wordt gepresenteerd in DocReader.swf. De tekst is opgedeeld in slides. Voetnoten en vervolgtekst worden getoond in een popup-window. Voor de widgets zoals de image gallery, slideshow en interactieve kaart worden de meegeleverd Flash-componenten gebruikt. In deze optie wordt informatie gepresenteerd en gedoseerd op een manier die past bij online lezen.
  2. HTML+Flash: De eigenlijke tekst van de verrijkte publicatie in HTML als één lange tekst (conversie met RipConverter) en de widgets in de vorm van daaraan gelinkte HTML-files, waarin de desbetreffende Flash-componenten zijn ingebed. Deze optie is geschikt voor diegenen die een gewone HTML tekst prettiger vinden dan het DocReader-interface, maar wel hechten aan de grafische kwaliteit van de Flash-widgets.
  3. HTML+Javascript: Alles HTML met Javascript. Dit is de no-Flash route: conversie met behulp van de in VP-Cross vervaardigde XSLT-files (met behulp van een standaard XML-editor of met de dedicated JAXE-editor). De publicatie zelf is ook hier één lange tekst; de widgets zijn HTML-Javascript substituten. Hiervoor heeft men het HTML-Javascript pakket nodig, dat momenteel nog wordt gecorrigeerd en bijgewerkt. Deze optie is geschikt voor bijvoorbeeld de iPad en voor al diegenen die om andere redenen geen Flash willen of kunnen gebruiken.
  4. Plain HTML zonder animatie (conversie via RipMaker):
    de tekst is één geheel, de widgets zijn gereduceerd tot overzichten met plaatjes en tekst. Deze versie geoptimaliseerd voor printen. Interactiviteit is beperkt tot hyperlinks. Het geheel is ook accessible, dat wil zeggen geschikt voor screen readers voor visueel gehandicapten.
  5. Mobile HTML: deze output is grotendeel gelijk aan die bij de vorige optie (eveneens conversie via RipMaker), maar de tekst is flexibel geformatteerd en afbeeldingen worden getoond in smalle verticale lijsten. Deze HTML-tekst kan als invoer dienen voor conversieprogramma’s als Calibre waarmee e-readerfiles zijn te genereren. Wij hebben succesvolle proeven uitgevoerd voor de SONY PRS-300 en de nieuwe Kindle 3 (de respectievelijke EPUB- en MOBI-file zijn te downloaden van de Xpos’re-website.

Gebruikers zullen moeten duidelijk maken in hoeverre deze verschillende routes ook inderdaad van belang zijn. Wij zijn van plan de komend tijd een onderzoek uit te voeren onder (potientieel) geïnteresseerden om zo wensen te inventariseren betreffende de aard van de verrijkingen, de gewenste output en de beoogde hardware platforms.

VP-Cross in april

May 3rd, 2011 by Leen Breure

Inmiddels is er een website voor de tools die wij voor verrijkte publicaties ontwikkelen (http://www.cs.uu.nl/research/projects/i-cult/xposre/). Deze bevat een korte beschrijving van het geheel, dus niet alleen van hetgeen in het kader van VP-Cross wordt ontwikkeld, maar ook van de Flash-tools. We hebben even moeten zoeken naar een passende naam; uiteindelijk zijn we uitgekomen op XPOS’RE: XML-based Publications On Scientific Research, waarbij de apostrof de uitspraak ten goede komt een het aantal hits in Google wat terugbrengt – het blijkt uiteraard een populair acroniem te zijn.

Ook de gebruikersdocumentatie staat daar online. De software kan, voorzover gereed, worden gedownload, maar men moet bedenken dat de verschillende onderdelen nog steeds in de alfatest-fase verkeren. Voor downloaden moet men inloggen, evenals voor de demo, die ook vanaf deze website toegankelijk is (zie ook de contactpagina op de website). De demo is nog niet openbaar omdat we nog steeds bezig zijn de toestemming voor het gebruik van het beeldmateriaal te regelen.

De VP-Cross-tools zijn nu toe aan hun laatste correctieronde. Het aanpassing van de open source XML-editor JAXE voor dit project is goed geslaagd.

VP-Cross in maart

March 31st, 2011 by Leen Breure

De afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van correcties en verbetering in gebruiksgemak van de verschillende componenten. Bij softwareontwikkeling geldt de bekende 80/20-regel: 80% van de functionaliteit wordt in 20% van de tijd gerealiseerd, maar die laatste 20% kost 80% van de tijd. Wij hebben daar nu ook last van. Bij testen komen foutjes tevoorschijn die bijvoorbeeld te wijten zijn aan exceptionele situaties. Zo toonde de oude versie van de document reader niet een publicatie die geen enkel plaatje bevatte.

Wat het gebruiksgemak betreft: herhaaldelijk bleek bij demonstraties op laptops met lagere resolutie dat de reader niet goed op het scherm paste. Scrollen in die situatie wordt al vlug storend. Dat probleem is nu opgelost door toevoeging van een full screen mode. De knop die voorheen schakelde tussen ‘normaal’ en ‘klein’ zorgt nu voor de wisseling tussen ‘normaal’ en ‘full screen’.

Het lopende usability-onderzoek heeft een aantal gebreken aan het licht gebracht bij de wizard. Inmiddels zijn die ook weer verholpen, waardoor de functionaliteit van deze applicatie aanzienlijk is verbeterd. Een van de toevoegingen is de mogelijkheid om nu ook een basale projectfile (DocReader.xml) te laten geneneren, zodat je een eerste versie van een Rich Internet Publication kunt maken met copy en paste van een gewone tekst en dadelijk het resultaat kunt bekijken als je de file index.htm opent.

Tegelijkertijd is een correctieslag gaande met betrekking tot de eerste versie van de XSLT-files die zorgen voor de conversie naar HTML en OAI-ORE. We zijn bezig de feedback van SURF ten aanzien van onze OAI-ORE-data te verwerken en de HTML-conversie bij te werken.

De documentatie is inmiddels ook weer geupdate. Degenen die al met de tools willen experimenteren, kunnen dat doen, maar men doet er goed aan te beseffen dat het wel een alfatest betreft. Grootste prioriteit voor de komende weken is het maken van een website die begeleidende informatie verschaft en vanwaar de software kan worden gedownload. Daarnaast gaan we aan de slag met de rechten van het gebruikte beeldmateriaal in de demo over galgen in Friesland; zolang er nog geen toestemming is om dat materiaal hierin te verwerken, blijft de demo achter een password.

 

VP-Cross in februari

February 24th, 2011 by Leen Breure

Deze maand zijn wij gestart met het eerste workpackage van VP-Cross: het naar HTML converteren van de XML-tekst die als invoer dient voor de Flash-document reader. Daarbij wordt de paginastructuur van de Flash-versie niet nagebouwd, maar gaat het vooral om één nette HTML-tekst die goed is te printen, op alle mogelijke apparaten getoond kan worden en ook toegankelijk is voor screen readers die door visueel gehandicapten worden gebruikt. Voor het maken van de XSLT-code is Patrick Walburg vanuit ‘OGD ict-diensten’ aan het werk gegaan bij DANS. Het plan is om verschillende varianten van de transitie Flash-HTML mogelijk te maken:

1) Een HTML-hoofdtekst met in afzonderlijke pagina’s nog Flash-componenten voor bijzondere taken (image gallery, slideshow, video, etc.). Deze variant zal die gebruikers aanspreken die de specifieke functionaliteit en grafische kwaliteit van die componenten aantrekkelijk vinden, maar niet het interface van de document reader willen gebruiken.

2) Alles HTML: ook de componenten m.b.v. Javascript in HTML, voor hen die geheel van Flash wensen af te zien of dit om technische redenen niet kunnen gebruiken.

Inmiddels hebben zich meer potentiële auteurs gemeld. We zullen dus niet met één enkele demopublicatie behoeven te volstaan. Dat biedt de mogelijkheid meer functionaliteit van de verschillende onderdelen te testen.

Ook de gebruikerservaring krijgt aandacht. Een van onze studenten in Utrecht, Vivienne Kok, is gestart met een usability-onderzoek (via heuristische evaluatie en cognitive walkthrough) van alle nu beschikbare Flash-onderdelen van het pakket vanuit het standpunt van de auteur. Zij zal vooral nagaan welke problemen een auteur die niet bekend is met het pakket, zoal kan tegenkomen. Ook zal zij de in opbouw zijnde documentatie voor auteurs grondig doornemen.

Hoewel het werkplan van VP-Cross voorziet in het maken van een dedicated XML-editor op basis van een bestaand open source product, leek het ook handig om over een wizard te kunnen beschikken voor een snelle start. Die is inmiddels gereed in de vorm van een Adobe AIR-applicatie ( dat wil zeggen: Flash als een zelfstandig programma dat geïnstalleerd kan worden — ook cross-platform!). Deze wizard dekt ongeveer 60% van de functionaliteit van de document reader af. De auteur kan eenvoudig tekst invoeren in het tekstveld; een blanco regel fungeert als paragraafscheiding. Plaatjes kunnen vanaf de eigen machine worden geselecteerd en alle XML-code wordt automatisch gegenereerd; hieronder een screenshot.

Screenshot wizard.

Screenshot van de wizard.

Presentation at Open Annotation Workshop in Chicago

February 17th, 2011 by Maarten Hoogerwerf
DANS is invited to present the Open Annotation Demonstrator of Alfalab at the OAC Workshop which will be held on 24 –25 March in Chicago, IL. Goal of this workshop is to “examine, comment on, and provide feedback on how well the OAC data model and framework intersects (or fails to intersect) with domain-specific needs for scholarly annotation services and with existing discipline or repository-specific annotation tools and services” (http://www.openannotation.org/documents/CallForWorkshopParticipation.pdf). Read the rest of this entry »

Digitizing Words of Power

December 18th, 2010 by Smiljana Antonijevic

Following an introductory presentation at the conference The Social Life of Methods in Oxford this fall, a pilot project, Digitizing Words of Power, has been presented in Alfalab on December 2nd. A collaborative endeavor of the University of Amsterdam, Virtual Knowledge Studio and Meertens Institute, Digitizing Words of Power is a sub-project of the NWO-VIDI project The Power of Words. Project leader, Dr. Jacqueline Borsje, talked about some of the benefits and problems concerning the role of digital resources in analyzing ‘words of power’. Alfalab team members participating in this project, Anne Beaulieu and Smiljana Antonijevic, focused on challenges of e-research in the humanities scholarship, as well as on the importance of bottom-up initiatives.

Rich Internet Publications (RIP)

November 18th, 2010 by Joris Van Zundert

Today Leen Breure is talking about Rich Internet Publications: super enhanced research publications. A new way of bringing research material to an on line published state. They’re lightweight, cheap and easy to create. They tie together text, tools (research instruments) and non linear reading of research results. The advantage over traditional (journal) publications is that they offer more interactive engagement with the research results, and a wider range of visualizations and linking in of actual research data. An example can be found at the MIT project Visualizaing Cultures. An article on the subject is coming forth: Breure, L., Voorbij H., Hoogerwerf, M.: “Rich Internet Publications: ‘Show What You Tell'”. In: Leggett, J. et al (eds.): Journal of Digital Information, http://journals.tdl.org/jodi.