VP-Cross in februari

Deze maand zijn wij gestart met het eerste workpackage van VP-Cross: het naar HTML converteren van de XML-tekst die als invoer dient voor de Flash-document reader. Daarbij wordt de paginastructuur van de Flash-versie niet nagebouwd, maar gaat het vooral om één nette HTML-tekst die goed is te printen, op alle mogelijke apparaten getoond kan worden en ook toegankelijk is voor screen readers die door visueel gehandicapten worden gebruikt. Voor het maken van de XSLT-code is Patrick Walburg vanuit ‘OGD ict-diensten’ aan het werk gegaan bij DANS. Het plan is om verschillende varianten van de transitie Flash-HTML mogelijk te maken:

1) Een HTML-hoofdtekst met in afzonderlijke pagina’s nog Flash-componenten voor bijzondere taken (image gallery, slideshow, video, etc.). Deze variant zal die gebruikers aanspreken die de specifieke functionaliteit en grafische kwaliteit van die componenten aantrekkelijk vinden, maar niet het interface van de document reader willen gebruiken.

2) Alles HTML: ook de componenten m.b.v. Javascript in HTML, voor hen die geheel van Flash wensen af te zien of dit om technische redenen niet kunnen gebruiken.

Inmiddels hebben zich meer potentiële auteurs gemeld. We zullen dus niet met één enkele demopublicatie behoeven te volstaan. Dat biedt de mogelijkheid meer functionaliteit van de verschillende onderdelen te testen.

Ook de gebruikerservaring krijgt aandacht. Een van onze studenten in Utrecht, Vivienne Kok, is gestart met een usability-onderzoek (via heuristische evaluatie en cognitive walkthrough) van alle nu beschikbare Flash-onderdelen van het pakket vanuit het standpunt van de auteur. Zij zal vooral nagaan welke problemen een auteur die niet bekend is met het pakket, zoal kan tegenkomen. Ook zal zij de in opbouw zijnde documentatie voor auteurs grondig doornemen.

Hoewel het werkplan van VP-Cross voorziet in het maken van een dedicated XML-editor op basis van een bestaand open source product, leek het ook handig om over een wizard te kunnen beschikken voor een snelle start. Die is inmiddels gereed in de vorm van een Adobe AIR-applicatie ( dat wil zeggen: Flash als een zelfstandig programma dat geïnstalleerd kan worden — ook cross-platform!). Deze wizard dekt ongeveer 60% van de functionaliteit van de document reader af. De auteur kan eenvoudig tekst invoeren in het tekstveld; een blanco regel fungeert als paragraafscheiding. Plaatjes kunnen vanaf de eigen machine worden geselecteerd en alle XML-code wordt automatisch gegenereerd; hieronder een screenshot.

Screenshot wizard.

Screenshot van de wizard.

Comments are closed.