VP-Cross in maart

De afgelopen maand heeft vooral in het teken gestaan van correcties en verbetering in gebruiksgemak van de verschillende componenten. Bij softwareontwikkeling geldt de bekende 80/20-regel: 80% van de functionaliteit wordt in 20% van de tijd gerealiseerd, maar die laatste 20% kost 80% van de tijd. Wij hebben daar nu ook last van. Bij testen komen foutjes tevoorschijn die bijvoorbeeld te wijten zijn aan exceptionele situaties. Zo toonde de oude versie van de document reader niet een publicatie die geen enkel plaatje bevatte.

Wat het gebruiksgemak betreft: herhaaldelijk bleek bij demonstraties op laptops met lagere resolutie dat de reader niet goed op het scherm paste. Scrollen in die situatie wordt al vlug storend. Dat probleem is nu opgelost door toevoeging van een full screen mode. De knop die voorheen schakelde tussen ‘normaal’ en ‘klein’ zorgt nu voor de wisseling tussen ‘normaal’ en ‘full screen’.

Het lopende usability-onderzoek heeft een aantal gebreken aan het licht gebracht bij de wizard. Inmiddels zijn die ook weer verholpen, waardoor de functionaliteit van deze applicatie aanzienlijk is verbeterd. Een van de toevoegingen is de mogelijkheid om nu ook een basale projectfile (DocReader.xml) te laten geneneren, zodat je een eerste versie van een Rich Internet Publication kunt maken met copy en paste van een gewone tekst en dadelijk het resultaat kunt bekijken als je de file index.htm opent.

Tegelijkertijd is een correctieslag gaande met betrekking tot de eerste versie van de XSLT-files die zorgen voor de conversie naar HTML en OAI-ORE. We zijn bezig de feedback van SURF ten aanzien van onze OAI-ORE-data te verwerken en de HTML-conversie bij te werken.

De documentatie is inmiddels ook weer geupdate. Degenen die al met de tools willen experimenteren, kunnen dat doen, maar men doet er goed aan te beseffen dat het wel een alfatest betreft. Grootste prioriteit voor de komende weken is het maken van een website die begeleidende informatie verschaft en vanwaar de software kan worden gedownload. Daarnaast gaan we aan de slag met de rechten van het gebruikte beeldmateriaal in de demo over galgen in Friesland; zolang er nog geen toestemming is om dat materiaal hierin te verwerken, blijft de demo achter een password.

 

Comments are closed.