VP-Cross in mei

De met Xpos’re gemaakte verrijkte publicaties zijn nu op nog meer platforms leesbaar. In de afgelopen maand is een nieuwe versie van RipConverter beschikbaar gekomen, waarmee de XML-tekst ook kan worden geconverteerd naar mobiele platforms, zoals iPhone en e-reader.

 

De nieuwe versie van RipConverter, een Adobe AIR-applicatie.

De volgende gebruiksmogelijkheden zijn nu beschikbaar:

  1. Puur Flash: de XML-tekst wordt gepresenteerd in DocReader.swf. De tekst is opgedeeld in slides. Voetnoten en vervolgtekst worden getoond in een popup-window. Voor de widgets zoals de image gallery, slideshow en interactieve kaart worden de meegeleverd Flash-componenten gebruikt. In deze optie wordt informatie gepresenteerd en gedoseerd op een manier die past bij online lezen.
  2. HTML+Flash: De eigenlijke tekst van de verrijkte publicatie in HTML als één lange tekst (conversie met RipConverter) en de widgets in de vorm van daaraan gelinkte HTML-files, waarin de desbetreffende Flash-componenten zijn ingebed. Deze optie is geschikt voor diegenen die een gewone HTML tekst prettiger vinden dan het DocReader-interface, maar wel hechten aan de grafische kwaliteit van de Flash-widgets.
  3. HTML+Javascript: Alles HTML met Javascript. Dit is de no-Flash route: conversie met behulp van de in VP-Cross vervaardigde XSLT-files (met behulp van een standaard XML-editor of met de dedicated JAXE-editor). De publicatie zelf is ook hier één lange tekst; de widgets zijn HTML-Javascript substituten. Hiervoor heeft men het HTML-Javascript pakket nodig, dat momenteel nog wordt gecorrigeerd en bijgewerkt. Deze optie is geschikt voor bijvoorbeeld de iPad en voor al diegenen die om andere redenen geen Flash willen of kunnen gebruiken.
  4. Plain HTML zonder animatie (conversie via RipMaker):
    de tekst is één geheel, de widgets zijn gereduceerd tot overzichten met plaatjes en tekst. Deze versie geoptimaliseerd voor printen. Interactiviteit is beperkt tot hyperlinks. Het geheel is ook accessible, dat wil zeggen geschikt voor screen readers voor visueel gehandicapten.
  5. Mobile HTML: deze output is grotendeel gelijk aan die bij de vorige optie (eveneens conversie via RipMaker), maar de tekst is flexibel geformatteerd en afbeeldingen worden getoond in smalle verticale lijsten. Deze HTML-tekst kan als invoer dienen voor conversieprogramma’s als Calibre waarmee e-readerfiles zijn te genereren. Wij hebben succesvolle proeven uitgevoerd voor de SONY PRS-300 en de nieuwe Kindle 3 (de respectievelijke EPUB- en MOBI-file zijn te downloaden van de Xpos’re-website.

Gebruikers zullen moeten duidelijk maken in hoeverre deze verschillende routes ook inderdaad van belang zijn. Wij zijn van plan de komend tijd een onderzoek uit te voeren onder (potientieel) geïnteresseerden om zo wensen te inventariseren betreffende de aard van de verrijkingen, de gewenste output en de beoogde hardware platforms.

Comments are closed.