Over Alfalab

Dit is het projectlogboek van Alfalab. Alfalab is een inititatief van de KNAW waarin 6 wetenschappelijke instituten (DANS, Fryske Akademy, Huygens Instituut, Meertens Instituut, IISG en eHumanities KNAW) samenwerken. Het doel is de samenwerking en het gebruik van digitale methoden in geesteswetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Alfalab verspreidt hiervoor kennis over digitale instrumenten en data, Alfalab bouwt digitale instrumenten voor de geesteswetenschappelijke gemeenschap, en Alfalab doet onderzoek naar de inzet van digitale instrumenten in de Geesteswetenschappen en hoe deze instrumenten (virtuele) samenwerkingsverbanden kunnen ondersteunen en stimuleren.

De items in dit weblog zijn hoofdzakelijk gesteld in het Engels. De reden hiervoor is dat Alfalab naast een nationaal publiek ook een internationaal publiek van onderzoekers en belanghebbende op het oog heeft. In de eerste fase voorziet de financiering van Alfalab niet in volledige vertaling van alle documenten, de belangrijkste publicaties zullen echter tweetalig worden aangeboden.